Orchestr ZUŠ Uničov

Ohlédnutí za rokem 2013

Ani jsme se nenadáli a již tu máme pár posledních dní starého kalendářního roku 2013. Všichni se již těšíme na Vánoce, až s rodinami budeme zdobit vánoční stromeček, až si konečně zase dáme toho kapra, zazpíváme koledy, rozbalíme dárky a budeme užívat rodinné atosféry a pohody.

Ještě předtím však nastal čas udělat jakousi rekapitulaci, co všechno náš orchestr v letošním roce absolvoval.

Jako každý rok, tak i letos první měsíce kalendářního roku patřily především sehrávání se, náročným zkouškám a ladění. V květnu pak orchestr vyjel již podruhé za poslední 3 roky do belgického Neerpeltu na evropskou soutěž, odkud přivezl neskutečné první místo. Orchestr tak navázal na prvenství z minulého roku, kterého dosáhl minulý duben v chorvatském Splitu.

Po návratu orchestr čekalo vystoupení v rámci oslav 800 let od založení města Uničova na zdejším náměstí. Zakončení školního roku se neslo v duchu ?trojkoncertu? v jeden den, kdy jsme postupně vystoupili v Uničově na železničním nádraží při příležitosti příjezdu parní lokomotivy a opět již zmiňovaných oslav 800 let města Uničova, poté se naše starší osazenstvo vydalo do Bílé Lhoty, kde jsme uspořádali překvapení našim dlouholetým členům v jejich nejkrásnějším dni, a poté následoval návrat do Uničova a zahráli jsme pro všechny naše posluchače v sále uničovského kina.

Poslední vystoupení letošního roku se uskutečnilo 8. listopadu, kdy jsme nejprve zahráli v Litovli při příležitosti odhalení sochy slavného litovelského rodáka Gustava Frištenského a v zápětí jsme přejeli do Libiny, kde jsme měli tu čest záhrát při otevření nově zrekonstruovaného kulturního domu.

Myslím, že rok můžu celkově zhodnotit jako velmi vydařený a pevně věřím, že se nám podaří stále více se zlepšovat, ikdyž to není vůbec lehké, a že podobný zájem o nás bude i nadále.

Závěrem bych rád popřál dirigentovi, vedoucí orchestru, všem členům orchestru, sponzorům, našim rodičům, prarodičům a všem našim posluchačům požehnané Vánoce, klid a mír v rodině, pokojné svátky, veselého Silvestra a pokud možno co nejúspěšnější rok 2014. Jménem celého orchestru děkuji všem za jakoukoli podporu a doufáme, že nám Vaši přízeň zachováte i v následujících letech a budete nás nadále s chutí poslouchat.

Lukáš Janáček

««« Předchozí text: Orchestr zahrál při odhalení sochy i při otevření zrekonstruovaného kulturáku Následující text: Zkoušky na následující období »»»

Jarmila | 18. 12. 2013 St 20.35 | Koncerty a akce | tisk | 141x

Web jede na redakčním systému rs2. Pachatelem je Vlk (Webmaster's e-mail) | Testováno pro Opera a Mozilla Firefox